Mia Hellström MM Commitment AB

Medlem


Partnering Kommunikation Affärsutveckling

"Effekten och resultatet av din kommunikation är en spegling av din förmåga att lyssna och förstå."

 

MM Commitment AB grundades våren 2022 av mig, Mia Hellström, utifrån en stark drivkraft att göra arbetslivet bättre för de människor som är verksamma i det. Med utgångspunkt i arbetsformen partnering (samverkan), som används flitigt i byggbranschen, har jag sedan dess åtagit mig flera uppdrag inom strategisk kommunikation samt inom arbetsliv och hälsa.

 

För att uppnå effekterna av partnering behöver teamet/organisationen gå på djupet med sig själva, organisationskulturen och sin omvärld. Kulturen sitter i människorna och de beteenden som uppmuntras. Det är precis där magin finns. Det stärkande och tillåtande sammanhanget som genomsyras av god kommunikation, psykologisk trygghet och likabehandling skapar en arena för hållbara relationer och prestationer. Detta går givetvis att översätta till vilken bransch som helst. Människor som har det bra och mår bra - de är engagerade i sitt arbete och vill prestera bra. 

 

Precis här vill jag och mitt bolag bidra till utveckling av arbetsliv och människor. Genom kommunikation och kulturstärkande aktiviteter kan jag hjälpa företag, team och individer att må bättre, ha roligare och prestera på topp tillsammans. 

Kontaktuppgifter


Hemsida
www.partnering.nu


Företagets verksamhet
MM Commitment AB


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.