ÅRSMÖTE 5 MARS 2023

Publicerad fredag 13 jan, 14:32

INBJUDAN till vårt årsmöte 2023 - en av årets höjdpunkter!


Vi i Företagsamma Kvinnor i Härrydas styrelse hälsar dig varmt välkommen till årsmöte.

Datum: Söndag 5 mars, 16.30- 20.00

Plats: Benarebyskolan

För: Alla som är medlemmar och andra också som vill.

Var med och påverka föreningen, mingla, få intressant information och fylls med energi!

Agenda:

Kl.16:30-17.00 Mingel och presentation
Kl.17.00-18.30 Föreläsning.
Kl.18.30-19.15 Mat (Vegetarisk buffé, glöm inte att ange ev. allergier eller specialkost i samband med din anmälan)
Kl.19.15-20.00 Årsmöte

Du anmäler dig via länken: https://billetto.se/e/arsmote-2023-biljetter-787981

Obs! Sista anmälningsdag 26 februari.

Men eftersom detta är den formella kallelsen till Årsmötet så kommer även den detaljerade agendan för den delen. Se längst ned.

Vi tar gärna emot Motioner för att förbättra föreningen. Skicka dem till ordförande Annika Stålhandske - annika@growingleaders.se

VÄLKOMNA säger vi i styrelsen

Annika, Eva, Victoria, Maria och Linda
---------------------------------------

Förslag till dagordning för årsstämman:

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av mötets utlysande
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
Resultat- och balansräkning för 2022
Revisionsberättelse för 2022
Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner och propositioner
Fastställande av Verksamhetsplan för 2023
Beslut om medlemsavgift för 2024
Fastställande av budget för 2023
Val av ordförande 2023 (1 år)
Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 2023
Val av övriga styrelseledamöter (2 år)
Val av styrelsesuppleanter (1 år)
Val av revisorer (1 år)
Val av valberedning (2 personer på 1 år)
Övriga ärenden
Mötets avslutande


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.