ÅRSMÖTE 6 MARS 2022

Publicerad måndag 31 jan, 19:47

INBJUDAN till vårt årsmöte 2022 - en av årets höjdpunkter!


Vi i Företagsamma Kvinnor i Härrydas styrelse hälsar dig varmt välkommen till årsmöte.

Datum: Söndag 6 mars, 16.30- 20.00

Plats: Benarebyskolan (Kan ändras och anpassas efter restriktioner)

För: Alla som är medlemmar och andra också som vill.

Var med och påverka föreningen, mingla, nätverka och fylls med energi!

Agenda:

Kl.16:30-17.00 Mingel och presentation
Kl.17.00-18.30 Ann Fernholm föreläser, inkl. tid för frågor.
Kl.18.30-19.15 Mat (Vegetarisk buffé, glöm inte att ange ev. allergier eller specialkost i samband med din anmälan)
Kl.19.15-20.00 Årsmöte

Du anmäler dig via länken: https://billetto.se/e/arsmote-foretagsamma-kvinnor-2022-biljetter-603493

Obs! Sista anmälningsdag 27 februari.

Men eftersom detta är den formella kallelsen till Årsmötet så kommer även den detaljerade agendan för den delen. Se längst ned.

Vi tar gärna emot Motioner för att förbättra föreningen. Skicka dem till ordförande Josefin Haraldsson - josefin.haraldsson@genuincoach.se

VÄLKOMNA säger vi i styrelsen

Josefin, Camilla, Eva, Victoria, Thina, Ulrika, Karin och Annika
---------------------------------------

Förslag till dagordning för årsstämman:

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av mötets utlysande
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Resultat- och balansräkning för 2021
Revisionsberättelse för 2021
Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner och propositioner
Fastställande av Verksamhetsplan för 2022
Beslut om medlemsavgift för 2023
Fastställande av budget för 2022
Val av ordförande 2022 (1 år)
Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 2022
Val av övriga styrelseledamöter (2 år)
Val av styrelsesuppleanter (1 år)

Val av revisorer (1 år)
Val av valberedning (2 personer på 1 år)
Övriga ärenden
Mötets avslutande


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.