Årsmöte 7 mars 2021

Publicerad fredag 29 jan, 15:58

INBJUDAN till vårt årsmöte - en av årets höjdpunkter!

Tid: Söndagen den 7 mars 2021 kl 17:00-19.00

Lokal: Online via zoom

- - - Program - - -

kl.17.00 Välkomna!

ca.17.10 Årsmöte

ca.18.00 Föredrag med ledarskapscoachen och vår medlem Annika Stålhandske på Growing leaders på årets tema: Samarbete & gemenskap

ca.18.30 Gruppsamtal

ca.18.40 Utlottning av priser

19.00 Avslut

- - - Anmälan - - -

Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar så väl som för ännu-icke-medlemmar.

Anmälan via http://simplesignup.se/event/176711-aarsmoete-foeretagsamma-kvinnor-2021 . Vi behöver ha din anmälan senast 5/3.

OBS! Betala in din medlemsavgift för 2021 så att vi har den registrerad i god tid före mötet, så är du även röstberättigad på mötet. Du kommer att få fakturan via mail under v.4 från Mia Krantz.

- - - Motioner - - -

Motioner till årsmötet skall skickas skriftligt till styrelsen senast 1 februari, e-post: kontakt@foretagsammakvinnor.nu.

Vill du engagera dig i styrelsen? Hör av dig till valberedningen: Maria Hagberg (maria@singingbeing.se) och Linda Ljungdrake (powerinvibration@gmail.com)

- - Lotteri - - -

Under kvällen kommer vi att ha ett lotteri med vinster från olika medlemmar/medlemsföretag. Vill du bidra med någon vinst, t.ex. ett presentkort, gratis rådgivning eller liknande? Kontakta Thina Bergman (landvetterbnb@gmail.com).

Eva Synnergren är vår zoom-moderator och håller koll på tekniken för mötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Fullständiga stämmohandlingar hittar du här: https://foretagsammakvinnor.nu/dokument/stammohandlingar-2021/

- - Dagordning - - -

Dagordning för årsstämma

§1. Öppnande av mötet

§2. Val av ordförande för mötet

§3. Val av sekreterare för mötet

§4. Val av justerare

§5. Upprättande av röstlängd

§6. Godkännande av mötets utlysande

§7. Godkännande av dagordningen.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

§9. Resultat- och balansräkning för 2020

§10. Genomgång revisionsberättelsen för 2020

§11. Fastställande av resultat- och balansräkning

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§13. Inkomna motioner

§14. Beslut om medlemsavgift för 2022. 2021 har vi en medlemsavgift på 100 kr och en serviceavgift på 380kr, moms 95kr = 575kr .

§15. Fastställande av budget för 2021

§16. Val av ordinarie styrelseledamöter

  • Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 2021
  • Val av en ordförande på 1 år (väljs varje år)
  • Val av ledamöter på 2 år
  • Eventuellt fyllnadsval av ledamöter

§17. Val av suppleanter på 1 år.

§18. Val av valberedning 2 personer på 1 år

§19. Val av revisorer, 1 ordinarie på 1 år, 1 suppleant på 1 år

§20. Övriga frågor

§21. Avslutande av mötet

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.