Erbjudande om hälsoundersökning

Publicerad onsdag 18 nov 2020, 11:24

Vi erbjuder hälsoundersökning till medlemmar

Som anställd är vägen till en hälsokontroll i många fall kortare än för egenföretagare. Hur har du det med din hälsa? Länge sedan du kollade upp dej?

1) Vi har fått ett erbjudande från vårdcentralen Ugglan i Landvetter.

Hälsokontrollen görs med sköterska efter
frågeformulär och inkluderar frågor, diskussion om ev. riskfaktorer och råd.
Prover enl. nedan ingår;

Blodprover a la komplett blodstatus, (Hb etc.) njurfunktion/salter och kalk (kreatenin, Natrium, kalium och Kalcium) leverstatus (GT, ASAT, ALAT, Bilirubin, ALP) kolesterolprover (LDL, HDL, Triglycerider, kolesterol), sköldkörteln (TSH) Blodsocker, urinprov, EKG, blodtryck, längd och vikt, hörsel och lungfunktion.

Avslutningsvis tittar företagsläkaren på resultaten och skriver ett personligt brev till var och en.

Priset för detta är 1.030 kr exl. moms.

Det går mycket bra att lista sig på Ugglans Vårdcentral, och i viss mån underlättar det om något behöver följas upp, men det är helt valfritt.

Ugglans Vårdcentral, Hälsans Hus,
Milstensvägen 2, Landvetter.

Tidsbokning på 031-91 90 50
ttps://www.ugglansvc.se/landvetters-vaardcentral/

2) Är ni intresserad av ett individanpassat och hälsofrämjande alternativ,
kan ni kontakta vår medlem Haydeh Bolouri och hennes erbjudande till hälsokontroll:

• Invasiv hälsoundersökning av närmare 35 olika biologiska markörer, se
nedanstående listan för några av mätningar som ingår i screeningen!
• Tolkning och bedömning av hälsodeklarationen på plats
• Sammanställning av analysresultaten och detektering av eventuella biologiska
dysfunktioner samt några enkla tips.
De kända och mätbara biomarkörer som framkommer vid screeningen och är listade
nedan, kompletteras med individens hjärnhälsa i fokus som är ett resultat och får näring
av min mångåriga vetenskapliga bakgrund och erfarenheter som hjärnforskare.
•Kroppssammansättning
• Kondition
• Stress
• Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)
• Insulinresistens och komplikationer vid diabetes
• pH värde och oxidativ stress
• Låggradig inflammation
• Cirkulation inklusive endotelfunktion
• Hjärtat (hemodynamik och vaskulär ålder)
• Matsmältning
• Underfunktion sköldkörtel
• Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning
Vid mätbara obalanser och behov av ytterligare och kompletterande undersökningar av
bakomliggande orsaker får man boka ny tid vilket inte ingår i priset.

Så här går det till med screeningen:
Man sitter ner på en stol och placera sina händer och fötter på plattor. Två elektroder
kopplas till pannan som ger signaler för att genomföra tre mätningar:
- Bioimpedans
- Galvanic Skin Response mätning,
- Sudomotor test; aktiviteten av svettcellerna i svettkörtlar
- En Oximeter placeras på pekfingret som mäter; syremättnaden,
pulsvågsanalys, photoplethysmography och en HRV (Heart Rate Variability)
- En blodtrycksmanschett sätts på armen och styrs via Bluetooth
- Det autonoma nervsystemets funktion mäts genom att andas en minut vardera
sittande eller stående
Mätningar efter screeningen kommer att svara på 40 olika fysiologiska hälsomarkörer.
Tid: ca en timme
Pris: 1300 exkl. moms

Kontakta Dr Haydeh Bolouri
Benarebyvägen 160
43539 Mölnlycke

Tel 0709 75 74 96

info@drbolouri.com

www.drbolouri.com
Blog: www.skonasinnen.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.