Extra årsmöte 18 april

Publicerad tisdag 30 mar 2021, 17:38

Välkommen till Företagsamma kvinnors extra föreningsstämma 2021

Tid: Söndag 18/4 kl.19.00 - 20.30 (ca).
Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Eva Synnergren är vår zoom-moderator och håller koll på tekniken för mötet.

Extrastämman hålls primärt för att anta de nya stadgarna. Dessutom ska en valberedning väljas (två kandidater finns) och vi ska få uppleva Annika Stålhandske in action!

Årets tema för företagsamma kvinnor är Samarbete & Gemenskap. Vi vet att det är viktigt att som egen företagare se till att fylla på med energi. Hur gör du? Var med och fundera och reflektera tillsammans med Annika från Growing Leaders! Kan samarbetet finnas där du minst anar det?

----- Program -----

kl. 19.00 Välkomna

kl.19.05 Extra föreningsstämma

ca.19.30 Föredrag med ledarskapscoachen Annika Stålhandske på Growing leaders på årets tema: Samarbete & gemenskap

ca.20.15 Information om kommande aktiviteter

20.30 Avslut

Deltagande på mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via simplesignup. Vi behöver ha din anmälan senast 16/4.

Stämmohandlingarna finner du HÄR.

Varmt välkommen!

Styrelsen

----- Dagordning för årsstämma -----

§1. Öppnande av mötet

§2. Val av ordförande för mötet

§3. Val av sekreterare för mötet

§4. Val av justerare

§5. Upprättande av röstlängd

§6. Godkännande av mötets utlysande

§7. Godkännande av dagordningen

§8. Propositioner: Stadgeändring

§9. Val av valberedning (2 personer på 1 år)

§10. Övriga frågor

§11. Avslutande av mötet

Varmt välkommen!

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.