Om oss

Företagsamma kvinnor i Härryda kommun är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med information, rådgivning och utveckling för kvinnor som vill komma vidare i arbetslivet och i sitt företagande.

Vi vill skapa mötesplatser, inspirera till lönsamhet och vi vill utveckla affärer genom att skapa nätverk och samarbeten, utbilda och inspirera. Vårt mål är att skapa ett levande affärsnätverk, synliggöra kvinnors företagande, medverka till att öka antalet kvinnliga företagare och tillhandahålla en plattform för erfarenhetsutbyte och nya affärskontakter.

Våra kortsiktiga mål:

 • tillhandahålla ett levande affärsnätverk för kvinnliga företagare
 • erbjuda utbildning för att stärka kvinnor i företagar- och ledarrollen
 • tillhandahålla rådgivning för kvinnliga företagare
 • anordna olika arrangemang för att stimulera kvinnligt företagande
 • starta och driva projekt som gynnar kvinnors företagsamhet

Våra långsiktiga mål:

 • synliggöra kvinnors företagande
 • öka andelen kvinnliga företagare i och omkring Härryda kommun
 • ge kvinnor verktyg för att uppnå högre lönsamhet och ökad tillväxt
 • arbeta för jämställda förutsättningar för kvinnor att utvecklas som företagare
 • genomföra insatser som medverkar till att kvinnors möjligheter att starta och driva företag ökar
 • skapa mötesplatser för inspiration, erfarenhetsutbyte, nya kunskaper och nya affärskontakter


Hur det började med Företagsamma kvinnor

Den 14 januari 2004 såg föreningen dagens ljus för första gången. Under 2004 bedrevs till största delen ett projekt med syfte att utveckla och utbilda det kvinnliga företagandet. I projektet, som kallades Primörerna, deltog totalt 20 företagare.

Föreningen Företagsamma Kvinnor startade i januari 2004 av Eva Sollén. Under det första verksamhetsåret har ett antal informationsträffar och ett projekt genomförts. År 2004 gick 23 företagare med i föreningen. Större delen av dessa har även deltagit i projektet som har haft namnet ”Primörerna”. Primörprojektet innebar 7 träffar i två olika grupper med respektive 8-10 företagare i vardera gruppen. Under träffarna bearbetades många områden.

Projektet har varit mycket uppskattat och deltagarna känner att det givit dem både nytta, utveckling och nya affärskontakter. Både formell och informell samverkan har startat tack vare projektet. Här är några av de kommentarer som kom från grupperna:

”Får tänka till, arbeta med sin affärsidé, få goda råd när man kört fast.”
”Bra föreläsare och bra att träffa andra i samma situation.”
”Får nya kontakter, utbyten av erfarenheter och nya affärsmöjligheter.”
”Nyttigt att få lyssna till tankar och erfarenheter från andra kvinnliga företagare.”

Primörprojektet finansierades genom Europeiska Socialfonden, ESF, Växtkraft Mål 3 och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun

Kontakt till ordförande

Josefin Haraldsson
kontakt@foretagsammakvinnor.nu
0703-74 03 74

Fakturaadress
Metallvägen 7C
435 33 Mölnlycke

Postgiro 108 55 85-6
Organisationsnummer 802416-6517

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.