Styrelsen

Från årsstämman i mars 2020 består styrelsen av nedanstående personer.

Kontakta Företagsamma kvinnor på kontakt@foretagsammakvinnor.se

Ordförande
Josefin Haraldsson

AB Genuin
josefin.haraldsson@genuincoach.se
0703-74 03 74

Ledamot
Camilla Karlsson

VILLoKAN
villokan.se
camilla@villokan.se
0736-82 43 48

Ledamot
Victoria Hill

wictoria.hill72@gmail.com
070-584 14 43

Ledamot
Annika Stålhandske

Growing Leaders
growingleaders.se
annika@growingleaders.se
072-588 70 85

Ledamot, kassör
Eva Sollén

Sollén Consulting AB
eva@sollenconsulting.se
0702-65 29 91

Suppleant
Karin Hvit

Hvits Trädgård
info@hvitstradgard.se
0702-89 19 01

Suppleant
Representant i Team Härryda
Ulrika Lysell

Circulens/Garderobscoach
garderobscoachen.se
ulrika.lysell@gmail.com
0763-94 09 50

Suppleant
Thina Bergman

Landvetter B&B
landvetterbnb.se
landvetterbnb@gmail.com
0765-700 741

Adjungerad ledamot
Helena Alterby Nordström

Härryda kommun, företagslots
harryda.se/naringsliv
helena.a.nordstrom@harryda.se
031-724 87 76

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.